• Projek Fizikal Bandar Selamat Putrajaya


    Pemasangan Papan Tanda Keselamatan

    Pemasangan papan tanda keselamatan di kawasan sekitar Putrajaya bertujuan untuk memberi peringatan dan informasi bagi membolehkan orang awam menghubungi Pihak Berkuasa sekiranya berlakunya situasi kecemasan