• Staff Search

  ABD SALIM BIN ALI

  ABD SALIM BIN ALI


  PENOLONG JURUTERA JA29

  PJ(B)P6
  JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN
  BAHAGIAN JALAN
      SEKSYEN UTILITI
  salim@ppj.gov.my
  03-88877390