• Staff Search

  HAFIZ BIN MOHD ALI

  HAFIZ BIN MOHD ALI


  PENOLONG JURUTERA JA38

  PJK(R)R1
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN KAWALAN PERANCANGAN DAN INFRA
  hafiz@ppj.gov.my
  03-88877249