• Staff Search

  AHMAD NAZRI BIN MOHAMED ARIFFIN


  PEMBANTU KESIHATAN AWAM

  PKA(P)B1
  JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR
  BAHAGIAN KESIHATAN PERSEKITARAN
      SEKSYEN KAWALAN VEKTOR DAN PERSEKITARAN
  ahmad.nazri@ppj.gov.my
  03-88877000 ext. 8035