Board Members of Perbadanan Putrajaya

No Member Membership Position/Agency Appointment Period
1 YBhg Datuk Muhammad Azmi bin Mohd Zain Pengerusi Presiden Perbadanan Putrajaya 01/10/2020 - 30/09/2022
2 Y.A.D. Tengku Seri Wangsa DiRaja Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj Wakil Negeri Selangor Ahli Dewan DiRaja Selangor 12/06/2019 - 11/06/2022
3 YBhg. Dato’ Saiful Anuar b. Lebai Hussen Wakil Kerajaan Persekutuan Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri 31/07/2019 - 30/07/2022
4 Y.D.H. Dato’ Setia Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi Wakil Negeri Selangor Pengerusi, Majlis Agama Islam Selangor 12/06/2019 - 11/06/2022
5 YBrs. Encik Johan Mahmood Merican Wakil Kerajaan Persekutuan Pengarah, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan 15/05/2020 - 14/05/2022
6 YBhg. Dato’ Haji Che Roslan bin Che Daud Wakil Kerajaan Persekutuan Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan & Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan 01/07/2020 - 30/06/2023
7 YBrs. En. Tun Faisal Ismail bin Aziz Wakil Swasta Setiausaha Akhbar, Kementerian Wilayah Persekutuan 01/09/2020 - 30/06/2022
8 YBhg. Datuk Wira Jalilah binti Baba Wakil Swasta Board of Directors, Malaysian Green Technology and Climate Change Centre 01/09/2020 - 30/06/2022